בטוחות והגנות

  • בעלות על הנכס דרך שותפות ביישות עסקית שנפתחת ופועלת אך ורק לביצוע הפרוייקט הספציפי.
  • פתיחת חשבון בנק בנאמנות ובליווי עו”ד אליו יועברו כל כספי קרן ההשקעות.
  • ביצוע בדיקת נאותות מקיפה של הפרוייקט הכוללת סקירת שווי נכסים באיזור, מצב הנכס הקיים, עלויות השבחתו וצפי הרווחים העתידיים.
  • הצגת תוכנית עסקית מלאה ומפורטת של קרן ההשקעות. פירוט מלא של ההוצאות וההכנסות, קצב התקדמות הבניה והשבחת הפרויקט, אופן איכלוס הנכס, וזאת ע”י הכנת דו”ח רבעוני/דו שנתי והצגתו המלאה למשקיעים.
  • שטר בעלות – WARRANTY DEED – הצגת שטר בעלות של הנכס על שם היישות העסקית הספציפית והייחודית לעסקה זו.
  • קדימות תשלומים למשקיעים – המשקיעים יהנו מקדימות תשלומים על פני היזם. אנו מיישמים באדיקות מלאה קדימות בביצוע התשלומים למשקיעים הן מבחינת התשואה והן מבחינת הקרן/הון ורק לאחר מכן יבוצעו התשלומים ליזם.
bs
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן